The Business

If it doesn’t make you smile, change it

Hva drømmer du om? Vil du ta kontroll over din tid, din økonomi og din framtid? Her kan du lese om Forevers forretningsmulighet, hva den har betydd for noen av våre forhandlere og hvordan du også kan få en karriere der likt arbeid belønnes likt og du selv bestemmer hvor mye du vil tjene. Vil du vite mer om Forevers forretningsmulighet? Kontakt din forhandler for mer informasjon eller finn en forhandler ved hjelp av søkefunksjonen her på hjemmesiden. Les mer her.

Network MArketing

Network Marketing har eksistert til alle tider og spås å være framtidens måte å drive handle på. Hør Jan-Fredrik Torgersen, leder og styreformann i Direktesalgsforbundet i Norge, fortelle mer om hvorfor 100 millioner mennesker over hele verden velger å arbeide med nettopp Network Marketing.

play