Forever og omverdenen

Forevers miljøarbeid

Egentlig er det ganske enkelt, Aloe vera som vi henter fra naturen er vårt grunnlag, og derfor verner vi om naturen. Vår Aloe vera dyrkes skånsomt med vekselbruk for ikke å utarme jorda. I vekstsyklusen inngår det at åkeren får hvile gjennom en vekstsesong med mellomavlinger, som deretter pløyes ned i jorden før Aloe vera plantes på nytt. Vi har helt fra starten av vurdert disse metodene og utarbeidet en plan for kontinuerlig forbedrings- arbeid. I 2006 ble Forever sertifisert i henhold til ISO 14001 av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen som vurderer miljøpåvirkningen fra foretak – en standard som vi har beholdt siden den gang.

 

Med tanke på drivhusgasser har Forevers netto karbondioksidavtrykk en positiv effekt på miljøet. 20 fullvoksne Aloe vera-planter forvandler CO2 til oksygen like effektivt som et tre. Med over 40 millioner Aloe vera-planter binder våre avlinger opptil to millioner tonn karbondioksid hvert år.

Etter at vi begynte å kartlegge framskrittene våre, har vi redusert avfallsmengden med 50 % og økt gjenvinningen fra 26 % til 61 %. Vi er stolte over denne utviklingen og fortsetter med å utfordre oss selv til å gjøre enda mer.

For eksempel er Forevers plastposer biologisk nedbrytbare. Produsentens smarte produksjonsprosess gjør posene miljøvennlige ved at de brytes ned til vann hvis de kastes i naturen. Granulatene forsvinner helt allerede etter 12 måneder hvis de ligger utendørs med tilgang til både sol og vann.

Som et ledd i feiringen av vårt 40-årsjubileum i 2018 gikk vi over til å bruke en mer miljøvennlig Tetra Pak-pakning på paradeproduktene våre – Aloe vera-drikkene. Et nedbrytbart alternativ til plast og et skritt i riktig retning mot en mer bærekraftig verden.

 

Forever Living og veldedighet

Forever har arbeidet med en rekke veldedighetsorganisasjoner og -initiativer, som Project Playground og Packing For Phineas. Siden 2015 har vi aktivt støttet Rise Against Hunger ved å hjelpe til med å pakke måltider for trengende ved ulike arrangementer. Målet er å utrydde all sult i verden.

Vi står også bak Forever Giving – en global veldedighetsorganisasjon som fokuserer på å utgjøre en forskjell for utsatte barn. Det skjer ved å sørge for hjelpemidler og utdanning i den hensikt å motvirke fattigdom, sult og mangel på tilgjengelige helsetjenester. Det kan handle om akutt innsats i katastrofeområder så vel som langsiktige tiltak. Forever Giving samler inn penger gjennom egne innsamlingsprosjekter som bygger på forhandlernes engasjement.

RØDE KORS
I år kommer alIe bidrag til Forever Giving i Skandinavia til å gå uavkortet til Røde Kors. Over hele verden kjemper Røde Kors for å hindre spredningen av koronaviruset og hjelpe mennesker som rammes. Her i Skandinavia handler det for eksempel om å bidra med produkter til helsevesenet, gi råd og fakta om smitten, gi samtalestøtte via telefon, formidle frivillige som kan hjelpe mennesker i risikogrupper og mye annet.
Du kan også støtte Røde Kors ved å bli månedsgiver.
 

LES MER:

   

 

 

 


MILJØET I FOKUS
Vi er overbevist om at et bevisst miljøarbeid er en viktig faktor på veien til framgang.